معنی و ترجمه کلمه blooming pass به فارسی blooming pass یعنی چه

blooming pass


علوم مهندسى : کاليبر شمشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها