معنی و ترجمه کلمه blue-yellow blindness به فارسی blue-yellow blindness یعنی چه

blue-yellow blindness


روانشناسى : رنگ کورى ابى - زرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها