معنی و ترجمه کلمه blue به فارسی blue یعنی چه

blue


ابى ،نيلى ،مستعد افسردگى ،داراى خلق گرفته( با )theاسمان ،اسمان نيلگون
علوم مهندسى : ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها