معنی و ترجمه کلمه boarding به فارسی boarding یعنی چه

boarding


ورقه ،روکش ،مهمانخانه شبانه روزى ،پانسيون ،تخته کوبى
علوم مهندسى : جلد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها