معنی و ترجمه کلمه boldness به فارسی boldness یعنی چه

boldness


تهور،جسارت ،گستاخى ،بى باکى
علوم نظامى : بى باکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها