معنی و ترجمه کلمه boolean operation به فارسی boolean operation یعنی چه

boolean operation


عمل بولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها