معنی و ترجمه کلمه booster pump به فارسی booster pump یعنی چه

booster pump


عمران : پمپ تقويتى جهت ايجاد فشار زياد
علوم هوايى : پمپ کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها