معنی و ترجمه کلمه booze به فارسی booze یعنی چه

booze


مشروب الکلى ،مشروبات الکلى بحد افراط نوشيدن ،مست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها