معنی و ترجمه کلمه booze به فارسی booze یعنی چه

booze


مشروب الکلى ،مشروبات الکلى بحد افراط نوشيدن ،مست کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها