معنی و ترجمه کلمه botch به فارسی botch یعنی چه

botch


سنبل کردن ،خراب کردن ،از شکل انداختن ،وصله وپينه بدنما،کارسرهم بندى ،ورم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها