معنی و ترجمه کلمه botree به فارسی botree یعنی چه

botree


)=pipal(درخت انجير هندى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها