معنی و ترجمه کلمه botryoidal به فارسی botryoidal یعنی چه

botryoidal


)=botryoid(داراى شکل خوشه انگور،شبيه خوشه انگور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها