معنی و ترجمه کلمه boulevard به فارسی boulevard یعنی چه

boulevard


خيابان پهنى که دراطراف ان درخت باشد بولوارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها