معنی و ترجمه کلمه bounce-shot به فارسی bounce-shot یعنی چه

bounce-shot


گويى که به زمين مى خورد و به طرف دروازه مى رود( لاکراس)
ورزش : گويى که به زمين مى خورد و به طرف دروازه مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها