معنی و ترجمه کلمه box beam wing به فارسی box beam wing یعنی چه

box beam wing


علوم هوايى : نوعى ساختمان بال با محور طولى اصلى و ديوارهايى براى شکل دادن و استحکام بال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها