معنی و ترجمه کلمه box spanner به فارسی box spanner یعنی چه

box spanner


اچار بوکس ،اچار چرخ
علوم مهندسى : اچار بوکس
علوم هوايى : اچار شمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها