معنی و ترجمه کلمه bqm -34 (firebee) به فارسی bqm -34 (firebee) یعنی چه

bqm -34 (firebee)


سيستم هدف کش فايربى
علوم نظامى : سيستم هدف کش ضد هوايى يا ضد تانک

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها