معنی و ترجمه کلمه brace به فارسی brace یعنی چه

brace


جفت کردن ،مته خرطومى ،قيچى ،حايل ،تير تقويت عرضى ،مهار،اکولادتحريک احساسات ،تجديد و احياى روحيه ،بند شلوار،خط ابرو،بابست محکم کردن ،محکم بستن ،درمقابل فشار مقاومت کردن ،اتل
علوم مهندسى : مته شتر گلو
عمران : گره فشارى که اجزاء ديگر ساختمان را نگهدارى يا بار انها را تحمل ميکنند
معمارى : بست
علوم هوايى : بست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها