معنی و ترجمه کلمه bread and point به فارسی bread and point یعنی چه

bread and point


سيب زمينى و نانش براى خوردن و بقيه اش براى نگاه کردن است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها