معنی و ترجمه کلمه break even point به فارسی break even point یعنی چه

break even point


نقطه عطف
قانون ـ فقه : نقطه توازن دخل وخرج دخل و خرج سر به سر
بازرگانى : نقطه سربسر سطحى از توليد که در ان سطح کل درامد بنگاه با کل هزينه ان برابر بوده و سود بنگاه صفر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها