معنی و ترجمه کلمه bridgehead line به فارسی bridgehead line یعنی چه

bridgehead line


خط سر پل
علوم نظامى : خط سر پل ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها