معنی و ترجمه کلمه broad base tower به فارسی broad base tower یعنی چه

broad base tower


علوم مهندسى : دکل فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها