معنی و ترجمه کلمه bromide به فارسی bromide یعنی چه

bromide


(ش ).برمور،نمک الى يامعدنى اسيد هيدروبرميک ،اظهار يا بيان مبتذل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها