معنی و ترجمه کلمه brush back به فارسی brush back یعنی چه

brush back


ورزش : پرتاب توپ از بالا براى عقب راندن توپزن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها