معنی و ترجمه کلمه buckling stress به فارسی buckling stress یعنی چه

buckling stress


علوم مهندسى : تنش خمشى
معمارى : تنش کمانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها