معنی و ترجمه کلمه buckling test به فارسی buckling test یعنی چه

buckling test


علوم مهندسى : ازمايش خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها