معنی و ترجمه کلمه buddy line به فارسی buddy line یعنی چه

buddy line


ورزش : طنابى که در حدود ¹ 1متر که 2 غواص را به هم وصل مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها