معنی و ترجمه کلمه budget credit به فارسی budget credit یعنی چه

budget credit


علوم نظامى : اعتبار بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها