معنی و ترجمه کلمه building plant به فارسی building plant یعنی چه

building plant


علوم مهندسى : وسايل ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها