معنی و ترجمه کلمه bull nose به فارسی bull nose یعنی چه

bull nose


علوم نظامى : چشمى سينه ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها