معنی و ترجمه کلمه bull pup به فارسی bull pup یعنی چه

bull pup


موشک بال پاپ ،نوعى موشک هدايت شونده هوا به زمين( هليکوپتر)
علوم نظامى : نوعى موشک هدايت شونده هوا به زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها