معنی و ترجمه کلمه bulldog به فارسی bulldog یعنی چه

bulldog


نوعى سگ بزرگ ،بول داگ ،(گاو را )برزمين افکندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها