معنی و ترجمه کلمه bully به فارسی bully یعنی چه

bully


درگيرى بر سر تصاحب توپ ،پهلوان پنبه ،گردن کلفت ،گوشت ،تحکيم کردن ،قلدرى کردن
ورزش : اغاز استفاده از گوى بين دو حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها