معنی و ترجمه کلمه burn out به فارسی burn out یعنی چه

burn out


تمام شدن سوخت به طور غير منتظره خاتمه سوزش ،زمان خاتمه سوزش
علوم نظامى : سوختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها