معنی و ترجمه کلمه burned به فارسی burned یعنی چه

burned


سوخته
علوم نظامى : کلمه رمز براى تعيين اينکه عامل مخفى اطلاعاتى در معرض کشف قرار گرفته يا قابليت اعتماد به او کم شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها