معنی و ترجمه کلمه by ear به فارسی by ear یعنی چه

by ear


بگوش ،ازراه گوش ،استماعا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها