معنی و ترجمه کلمه by election به فارسی by election یعنی چه

by election


انتخابات فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها