معنی و ترجمه کلمه by the good of به فارسی by the good of یعنی چه

by the good of


با مساعى جميله
قانون ـ فقه : با کمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها