معنی و ترجمه کلمه by the left or right flank به فارسی by the left or right flank یعنی چه

by the left or right flank


علوم نظامى : به جناح راست يا چپ ناو
علوم دريايى : به جناح راست يا چپ ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها