معنی و ترجمه کلمه by the side of the road به فارسی by the side of the road یعنی چه

by the side of the road


در کنار جاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها