معنی و ترجمه کلمه by under stamped به فارسی by under stamped یعنی چه

by under stamped


قانون ـ فقه : کسر تمبر داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها