معنی و ترجمه کلمه bye به فارسی bye یعنی چه

bye


استراحت ،صعود به دور بعد به سبب نداشتن حريف ،چيزهاى کنارى ياثانوى ،فرعى ،خداحافظ
ورزش : گذشتن توپ از خط عرضى دروازه امتياز بدون توپزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها