معنی و ترجمه کلمه ca'canny به فارسی ca'canny یعنی چه

ca'canny


تعلل ،طفره ،با احتياط جلو رفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها