معنی و ترجمه کلمه cabin supercharger به فارسی cabin supercharger یعنی چه

cabin supercharger


علوم هوايى : کوپروسورى براى حفظ فشار کابين بالاتر از فشار محيط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها