معنی و ترجمه کلمه cabinetmaker به فارسی cabinetmaker یعنی چه

cabinetmaker


فرنگى ساز،قفسه ساز،مبل ساز
معمارى : گنجه ساز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها