معنی و ترجمه کلمه cable distribution head به فارسی cable distribution head یعنی چه

cable distribution head


علوم مهندسى : مقسم سر کابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها