معنی و ترجمه کلمه cafeteria messing به فارسی cafeteria messing یعنی چه

cafeteria messing


علوم دريايى : ناهار خورى همگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها