معنی و ترجمه کلمه calcined magnesia به فارسی calcined magnesia یعنی چه

calcined magnesia


منيزى مکلس ،منيزى کلسينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها