معنی و ترجمه کلمه calculator mode به فارسی calculator mode یعنی چه

calculator mode


مد ماشين حساب
کامپيوتر : وجه حسابگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها