معنی و ترجمه کلمه calculator به فارسی calculator یعنی چه

calculator


ماشين حساب ،حسابگر،حساب کننده ،محاسب
علوم مهندسى : ماشين حساب
کامپيوتر : محاسب
روانشناسى : حسابگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها