معنی و ترجمه کلمه calibrating standard به فارسی calibrating standard یعنی چه

calibrating standard


علوم مهندسى : تنظيم شده به صورت استاندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها